Auteursrecht

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd. Dit betekent dat het niet is toegestaan de columns te publiceren, kopieren, wijzigen indien hier geen toestemming voor is gevraag aan de auteurs. Bij iedere column is de auteur vermeld, zodat er geen enkele verwarring kan bestaan over de auteur van de tekst. Vragen kunt u aan ons richten doormiddel van het onderstaande contactformulier.

Voor meer informatie over het auterusrecht kunt u kijken op http://www.auteursrecht.nl. De volledige wettekst is te lezen op www.wetten.nl.


Contact